Europski dan informiranja mladih

Europski dan informiranja mladih obilježava se svake godine 17. travnja.

Prema riječi europske agencije za informiranje i savjetovanje mladih ERYICA, Europski dan informiranja mladih 2022. zagovara pravo mladih na informiranje. Osim što daje pristup drugim pravima, pravo na informacije snažno je sredstvo za omogućavanje sudjelovanja i očuvanje demokracije, ljudskih prava i temeljnih sloboda.

Mladi ljudi, kao nositelji promjena, imaju pravo biti objektivno i pouzdano informirani, kao i dužnost da se njihovo mišljenje čuje i da postanu odgovorni proizvođači sadržaja. Vjerujemo da mladi ljudi danas mogu ostaviti važan trag u društvu kao i prethodne generacije.

PRONI Centar za socijalno podučavanje kroz Zajednicu Info centara u RH je punopravna članica ERYICA-e.  Stoga, Info centar za mlade Vukovar slijedi povelju informiranja mladih poštivajući  njena načela prilikom informiranja svojih korisnika.

U ime toga, kako bismo i dalje osigurali dostupnost informacija za mlade na području grada Vukovara i šire pripremili smo sljedeće aktivnosti s ciljem obilježavanja Europskog dana informiranja mladih:

  • na web portalima srednjih škola na području grada Vukovara otvorene su direktne online poveznice na web stranicu Info centra za mlade Vukovar (link Strukovna škola; link Ekonomska škola; link Gimnazija). Dovoljno je pronaći naš logo i time si otvoriti “virtualna vrata informacija” od interesa za mlade.
  • dodatno ćemo otvoriti dvije nove fizičke Info točke te direkne online poveznice ICM-a na dvije lokacije: Veleučilište Lavoslava Ružička i Studentski dom Leopold u Vukovaru. Putem info ploča i direkne online poveznice omogućit ćemo i studentima dostupnost informacija i prepoznavanje Info centra za mlade Vukovar kao fizičko i virtualno mjesto informiranja.
  • video informiranje mladih o volontiranju i mobilnosti. Video su priredili 4 međunarodna volontera (Ines, Abid, Angeles i Enrique), od kojih dvoje volontiraju u Vukovaru, a dvoje u Osijeku u PRONI Centru za socijalno podučavanje. Volonteri su zahvaljući programu Europskih snaga solidarnosti odabrali Hrvatsku za stjecanje jednogodišnjeg volonterskog iskustva. Putem videa “poslušajte” njihovu priču.

 

Obilježavanje Europskog dana informiranja mladih regulirano je Poveljom o informiranju mladih usvojenoj na glavnoj skupštini ERYICA-e održanoj 1990. godine, a na temelju Preporuke R(90)7 Vijeća Europe.

Europska agencija za informiranje i savjetovanje mladih (ERYICA) je neprofitna međunarodna ogranizacija sa sjedištem u Luxemburgu osnovana 17. travnja 1986. u Madridu. Agenciju čine 33 organizacije i zajednice organizacija koje djeluju kroz više od 8000 informativnih centara za mlade u 29 država Europe.