Grad Vukovar objavio natječaj za dodjelu stipendija učenicima i studentima

Grad Vukovar raspisao je Natječaj za dodjelu stipendija učenicima i studentima, iz proračunskih sredstava i posebno prikupljenih sredstava (donacija), za školsku/akademsku 2021./2022. godinu.

Najavljeno je:

  • 65 stipendija za studente svih godina studija deficitarnih zvanja,
  • 95 stipendija za studente svih godina studija ostalih zvanja,
  • 25 stipendija za učenike srednjih škola, prve i viših godina školovanja za deficitarna zanimanja.

Iznos stipendije za studente je 1.000,00 kn mjesečno za deficitarna zvanja i 500,00 kn mjesečno za ostala zvanja. Iznos stipendije za učenike je 400,00 kn mjesečno za deficitarna zanimanja.

Prijave za dodjelu stipendija potrebno je dostaviti u roku 15 dana od dana objave Natječaja u “Vukovarskim novinama”. Mogu se dostaviti poštom na adresu: Grad Vukovar, Dr. Franje Tuđmana br. 1,  Vukovar s naznakom “Za Natječaj za dodjelu stipendija učenicima i studentima” – NE OTVARATI ili osobnom predajom na porti/prizemlje ili na web stranici Grada Vukovara.

Uvjeti za dodjelu stipendije:

  • da su državljani RH,
  • da imaju kontinuirano prebivalište na području grada Vukovara u neprekidnom vremenskom trajanju od najmanje dvije godine do dana objave natječaja za dodjelu stipendije
  • da imaju status redovitog učenika srednje škole
  • da imaju status redovitog studenta,
  • da se školujustudiraju na području RH,
  • da ne koriste odobreni kredit, stipendiju ili neki drugi oblik novčanog primanja koja imaju obilježja stipendije.

Više informacija o natječaju i potrebnoj dokumentaciji za prijavu pronađite ovdje.