Grad Vukovar raspisao javni natječaj za dodjelu bespovratnih potpora poduzetnicima

JAVNI POZIV ZA DODJELU BESPOVRATNIH POTPORA PODUZETNICIMA NA PODRUČJU GRADA VUKOVARA ZA 2022. GODINU

Pozivaju se poduzetnici s područja grada Vukovara na podnošenje zahtjeva za dodjelu bespovratnih potpora Grada Vukovara u 2022. godini. Javni poziv sadrži 2 mjere. Bespovratne potpore dodjeljuju se za sufinanciranje troškova nastalih u 2021. (od 1. rujna) i 2022. godini. Minimalni iznos bespovratne potpore koji se po pojedinom zahtjevu može dodijeliti je 1.000,00 kuna. Maksimalni iznos bespovratne potpore koji se po pojedinom zahtjevu može dodijeliti je:
za Mjeru 1. Razvoj postojećih poduzetnika 50.000,00 kn i za Mjeru 2. Sufinanciranje troškova energenata 30.000,00 kn.

Sredstva za provedbu Javnog poziva osigurana su u proračunu Grada Vukovara u ukupnom iznosu od 1.100.000,00 kn.

Javni poziv je otvoren od 11. srpnja 2022. do 11. kolovoza 2022. godine.

Javni poziv i obrasci za podnošenje zahtjeva dostupni su na web stranici Grada Vukovara; www.vukovar.hr ili u gradskom Upravnom odjelu za gospodarstvo, Dr. Franje Tuđmana 1, Vukovar (1. kat, ured 5).

JAVNI POZIV

Obrazac zahtjeva
Izjava o korištenim potporama male vrijednosti
Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja
Tablični prikaz troškova
Izvještajni obrazac

 

Izvor: Grad Vukovar