HBOR dodjeljuje stipendije za studente

Hrvatska banka za obnovu i razvitak dodjeljuje 5 studentskih stipendija te nudi zapošljavanje u Sektoru informacijskih tehnologija po završetku studija.

Kriteriji:
Redovni studenti završne godine dodiplomskog ili diplomskog studija (treća godina dodiplomskog studija ili prva godina diplomskog studija) na sljedećim fakultetima:

– Fakultet elektrotehnike i računarstva u Zagrebu (FER), studijski programi: Elektrotehnika i informacijska tehnologija, Informacijska i komunikacijska tehnologija ili Računarstvo
– Prirodoslovno-matematički fakultet (PMF) – Matematički odsjek, smjerovi: Matematička statistika, Računarstvo i matematika ili Financijska i poslovna matematika
– Fakultet organizacije i informatike (FOI), Studij informatike, smjerovi: Informacijsko i programsko inženjerstvo (IPI), Organizacija poslovnih sustava (OPS) ili Baze podataka i baze znanja (BPBZ)
– Tehničko veleučilište u Zagrebu, smjerovi: Studij elektrotehnike ili Studij informatike
– Ekonomski fakultet u Zagrebu (EFZG), smjer: Menadžerska informatika
– Algebra visoko učilište, smjerovi: Programski smjer, Studij informatike ili Podatkovni smjer
– Visoka škola za informacijske tehnologije, smjerovi: Programiranje, Baze podataka i web dizajn, Računalni sustavi i mreže ili Informacijski sustavi
– Veleučilište Velika Gorica, smjer: Informacijski sustavi
– Studenti koji aktivno znaju engleski jezik u govoru i pismu

Što HBOR nudi stipendistima?

– Stipendiju od najmanje 2.200,00 kn do najviše 2.700,00 kn neto mjesečno u trajanju od 12 mjeseci
– Obavljanje stručne prakse
– Pružanje pomoći oko izbora i izrade diplomskog rada
– Učenje u okviru edukacijskog i mentorskog programa, kreiranog za stipendiste
– Posao odmah po završetku fakulteta u Sektoru informacijskih tehnologija, na jednom od sljedećih radnih mjesta: sistem analitičar, sistem administrator ili programer.

Rad u HBOR-u omogućuje:

– rad u poticajnom i dinamičnom radnom okruženju
– rad na modernim platformama (IaaS, SaaS, O365, DWH, SOA, Azure, BPM i dr.)
– rad s najnovijim tehnologijama (Spring, Hibernate, Angular, Vaadin, Node.js, Power Bi i dr.)
– mogućnost daljnjeg osobnog i profesionalnog razvoja

Koje su obveze stipendista?

– Stipendisti su dužni redovito izvršavati obveze na fakultetu te završiti studij najkasnije do 6 mjeseci nakon završetka akademske godine 2017./2018.
– obvezni su pohađati stručnu praksu u HBOR-u u trajanju koje propisuje fakultet koji pohađa.
– obvezni su pohađati edukacijski i mentorski program, kreiran za stipendiste, u trajanju od 140 sati.
– Odmah po završetku studija, stipendisti su dužni zaposliti se u HBOR-u te raditi 2 (dvije) godine, od kojih će prvu godinu provesti u pripravničkom stažu.

Ukoliko stipendisti ne izvrše navedene obveze, obvezni su vratiti cijeli iznos stipendije koju su primili, a ukoliko raskinu radni odnos prije isteka od 2 (dvije) godine, obvezni su vratiti razmjerni dio stipendije.

Kako izvršiti prijavu?

Prijava se vrši popunjavanjem prijavnog upitnika koji se nalazi na web stranici HBOR-a. Upitnik sadrži osnovne informacije o kandidatu, kao i sljedeće izjave:
– izjavu studenta da nije ugovorno obvezan na zapošljavanje kod drugog poslodavca na temelju stipendiranja ili po bilo kojoj drugoj osnovi
– izjavu studenta da je dostupan za obavljanje stručne prakse te za sudjelovanje u cijelom edukacijskom i mentorskom programu u trajanju od 140 sati
– izjavu studenta da nije korisnik druge stipendije, ukoliko nije korisnik druge stipendije. Uz popunjeni prijavni upitnik obvezno je na e-mail adresu stipendije@hbor.hr poslati sljedeće dokumente:
– motivacijsko pismo i životopis
– presliku potvrda o postignućima na relevantnim natjecanjima, priznanjima, nagradama i dodatnom obrazovanju, ukoliko ih student posjeduje.

Rok za prijavu je: 31. prosinca 2017.

Više detalja pročitajte na https://www.hbor.hr/otvoreni-natjecaji/.

izvor: x-ica