Hrvatska 2030 – Hrvatska kakvu želimo

Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. godine je dokument koji će odrediti kvalitetu života današnjih i budućih generacija u Hrvatskoj. U dosadašnji razvoj Hrvatske uloženi su znatni napori, međutim u Hrvatskoj postoje znatni razvojni potencijali koji mogu biti iskorišteni za dobrobit građana u budućnosti.

S tim ciljem i u suradnji sa širokim krugom institucionalnih partnera i građana, do kraja 2019. godine oblikovat će se strategija koja će odrediti cjeloviti i sveobuhvatni razvoj Hrvatske do 2030. godine.

Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. godine izrađivat će se u fazama do kraja 2019. godine, a do tada je planirano održavanje velikog broja radionica, predavanja i tematskih konferencija.

Faza 1 – Vizija Hrvatske do 2030.
Faza 2 – Analiza stanja i razvojni scenariji za Hrvatsku do 2030. godine
Faza 3 – Odabir i razrada strateških ciljeva i instrumenata provedbe

Svi građani se mogu uključiti u donošenje strategije.

Svoju viziju Hrvatske kakvu želiš 2030. godine možeš poslati ovdje.

Svoje stavove i razmišljanja o razvojnim pitanjima važnima za početno oblikovanje Nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske do 2030. godine, možete poslati putem ovog upitnika -> https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfYVHzSMT7-5ZCSjKfijR_vmayahuPG_xuEm0a1yE28hoeGZg/viewform.

izvor: www.hrvatska2030.hr