Info centar za mlade Vukovar – Nove info točke za mlade

Sa zadovoljstvom vam predstavljamo dvije nove info točke Info centra za mlade Vukovar koje su postavljene na dvije lokacije – Veleučilište Lavoslava Ružička i Studentski dom Leopold u Vukovaru.

Pored info točki kojima mladi mogu fizički pristupiti, Veleučilište Lavoslav Ružička dodatno je sa njihove službene web stranice (izbornik: dodatne poveznice) omogućilo i direktnu online poveznicu na web stranicu Info centra za mlade Vukovar.

Također, na web portalima srednjih škola na području grada Vukovara otvorene su direktne online poveznice na web stranicu Info centra za mlade Vukovar (link Strukovna školalink Ekonomska školalink Gimnazija). Dovoljno je pronaći naš logo i time si otvoriti “virtualna vrata informacija”.

Raduje nas suradnja sa obrazovnim ustanovama u gradu Vukovaru jer mladima želimo približiti programe PRONI Centra – Info centar za mlade Vukovar i Volonterski centar Vukovar kao mjesto za informiranje na različite teme od interesa za mlade.

Nove info točke, kao i online poveznice nastale su kao rezultat ovogodišnjeg obilježavanja Europskog dana informiranja mladih (17. travnja).