Istraživanje namijenjeno mladima i osobama koje rade s mladima

U sklopu Erasmus+ projekta na kojem je udruga mladih ”Mladi u EU” partner organizaciji Sociālās inovācijas centrs iz Litve pod nazivom ”Digital gamification for youth engagement”provodi se istraživanje naminjenjeno mladima i osobama koje rad s mladima. Rezultati navedenih anketa pridonijeti će razumijevanju kako se rad mladih može poboljšati korištenjem tehnika temeljenih na igri (gamification) i kakav učinak može učiniti u smislu angažmana mladih u različitim područjima, te kako sami mladi reagiraju na tehnike koje se temelje na video igrama u različitim područjima i kako spomenute tehnike utječu na mlade.

Za popuniti anketu vam treba do 5 minuta.

U nastavku možete pronaći link za anketu koju popunjavaju osobe koje rade s mladima i link za anketu koju popunjavaju mlade osobe koje imaju 15 – 30 godina starosti.

 

Za mlade (15 – 30): https://goo.gl/forms/mVEIHlOgxGbUDRjO2

 

Za osobe koje rade s mladima: https://goo.gl/forms/eVMO1ltJEWD5xSQU2