Istraživanje potreba dugotrajno nezaposlenih osoba

Udruga žena Vukovar u procesu je razrade projekta „Nova znanja-nove prilike“ kojim planira omogućiti edukacije i prekvalifikacije za dugotrajno nezaposlene osobe s ciljem njihovog ravnopravnijeg položaja na tržištu rada te veću mogućnost zapošljavanja i socijalnog uključivanja u život zajednice.

U tu svrhu provode istraživanje potreba za usavršavanjem i obrazovanjem dugotrajno nezaposlenih osoba kako bi projektom povećali njihovu zapošljivost, a jednako tako i odgovorili na potrebe tržišta rada.

Ukoliko spadate u ciljanu skupinu odvojite 1 minutu vašeg vremena te popunite anketu do kraja studenog.

ANKETA