Istraživanje stavova i mišljenja građana/ki o problemima i rješenjima za unaprjeđenje života u lokalnoj sredini (4O)

Dragi/e ispitanici/e,
u sklopu projekta Otkrivanje, osvještavanje, osnaživanje i organizacija za ljudska prava kojeg provode Inicijativa mladih za ljudska prava, Projekt građanskih prava Sisak, Status M, Europski dom Vukovar i Arterarij pred Vama je upitnik kojim istražuju stavove i mišljenja građana i građanki o njihovim problemima i potrebama za unaprjeđenje života u lokalnoj sredini.

Vaši odgovori bit će korišteni za izradu preporuka predstavnicima lokalne i regionalne samouprave kako postupati u okviru problema koje ste Vi detektirali kao relevantne te projektnim partnerima za organizaciju aktivnosti u zajednici.

U istraživanju mogu sudjelovati svi zainteresirani građani, sudjelovanje je dobrovoljno, anonimno i povjerljivo te će rezultati istraživanja biti prikazani u uopćenoj formi.

Očekivano trajanje ispunjavanja ankete je 9 minuta.

Ukoliko imate pitanja, prijedloge ili komentare na istraživanje ili na rad organizacija, kontaktirajte voditelje istraživanja na croatia@yihr.org.

Izvor: edvu.hr