Kampanja “Surfaj pametno”

Hrvatski zavod za javno zdravstvo ovog ljeta provodi kampanju “Surfaj pametno” o zaštiti spolnog i reproduktivnog zdravlja.

Kampanja koja traje od početka lipnja do kraja rujna se provodi preventivnim porukama na svlačionicama i oglasnim panoima na kupalištima. Slogan kampanje je „Surfaj pametno“, a vizual u obliku pojasa za spašavanje koji simbolično predstavlja i asocira na pomoć i zaštitu u središte stavlja internetsku platformu i mobilnu aplikaciju „Spolno zdravlje”, jer suvremena edukacija mladih nužno uključuje upotrebu modernih tehnologija kao što su digitalni mediji.

Ključne poruke kampanje “Surfaj pametno” su:

Budi

Za sigurniji prvi spolni odnos – ne žuri se

Donosi pravilne odluke za zdravlje

Redovito obavljaj preventivne preglede

Ako si spolno aktivan/na – koristi kondom

Vjernost i odgovornost daju ti sigurnost

Cilj kampanje Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo je informirati mlade o važnosti zaštite spolnog i reproduktivnog zdravlja. 

Kviz znanja na zabavan način informira, a provjera rizika mlade potiče da čuvaju vlastito zdravlje.

Kampanju su podržali Ministarstvo zdravstva, Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Zavodi za javno zdravstvo, Hrvatski crveni križ i udruga CroMSIC.