Kreiran Nacrt Operativnog plana provedbe GPM-a za grad Vukovar

U okviru projekta “Operativka”, financiranog sredstvima EU kroz program Erasmus+, ključnu aktivnost 3 (KA3) – Potpora reformi politike – Strukturirani dijalog: Sastanci između mladih ljudi i donositelja odluka u području mladih, PRONI Centar za socijalno podučavanje u suradnji s mnogobrojnim mladima, donositeljima odluka, Savjetom mladih grada Vukovara te predstavnicima relevantnih institucija i udruga s područja grada Vukovara proveo je tijekom 2017. godine niz aktivnosti, istraživanja i fokus grupa u svrhu izrade Operativnog plana provedbe Programa za mlade grada Vukovara.

U cijeli proces bilo je uključeno 142 osobe (mladi i predstavnici donositelja odluka) koje su zajedničkim promišljanjem doprinijele izradi Nacrta Operativnog plana provedbe Programa za mlade grada Vukovara, kojeg vam ovom prilikom predstavljamo. Dostupna verzija je još uvijek Nacrt koji se treba lektorirati te su moguće izmjene i dopune od strane Grada Vukovara. Primjenu Operativnog plana očekujemo 2018. godine., nakon usvajanja od strane Gradskog vijeća.

Zahvaljujemo svim mladima i donositeljima odluka na doprinosu u kreiranju Operativnog plana.

Nacrt Operativnog plana Programa za mlade grada Vukovara pogledajte ovdje.

 

Kako smo kreirali Nacrt Operativnog plana kroz provedbu zavšne rasprave pogledaj ovdje.