MUP: Što ako pogrešno uplatiš novac u državni proračun?

Prilikom izrade novog dokumenta, pogrešno si ili krivo uplatio/la novac u Državni proračun? Sukladno Zakonu o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske, imaš pravo na povrat novca.

Ministarstvo unutarnjih poslova vraća pogrešno ili više uplaćeni novac od novčanih kazni i troškova postupka iz svoje nadležnosti, temeljem Rješenja o povratu novčanih sredstava, koje izrađuje Ministarstvo unutarnjih poslova ili policijska uprava.

Kako?

Pisanim zahtjevom o povratu pogrešno uplaćenih sredstava obrati se nadležnoj policijskoj upravi/policijskoj postaji pred kojom se vodi postupak ili koja te je kaznila. Kontakte policijskih uprava/postaja možete pronaći OVDJE.

Pisani zahtjev treba sadržavati sve podatke relevantne za donošenje odluke:

  • Ime
  • Prezime
  • Adresa
  • Kontakt
  • OIB
  • IBAN (za povrat sredstava)
  • Opis (kazne ili postupka u kojem je građanin sudjelovao te dokazi o uplati)
  • Mjesto i datum

Nadležna ustrojstvena jedinica provjerit će vjerodostojnost dokumentacije (navoda) iz pisanog zahtjeva i donijeti adekvatno Rješenje. Protiv rješenja nije dozvoljena žalba, ali se može pokrenuti Upravni spor.

Ako se naknadno utvrdi da je isplata sredstava iz državnog proračuna izvršena nezakonito i/ili neopravdano, Ministarstvo unutarnjih poslova zatražit će povrat sredstava u državni proračun.

Izvor: mup.hr