Nagrada za promicanje mirotvorstva, nenasilja i ljudskih prava “Krunoslav Sukić”

Centar za mir, nenasilje i ljudska prava – Osijek je 2009. godine utemeljio nagradu i priznanja za promicanje mirotvorstva, nenasilja i ljudskih prava u čast jednog od svojih osnivača, mirovnog aktiviste i humaniste Krunoslava Sukića.

Nagrada i priznanja za promicanje mirotvorstva, nenasilja i ljudskih prava “Krunoslav Sukić” dodjeljuju se za osobit doprinos u zaštiti i promociji ljudskih prava i sloboda čovjeka i dosljedno promicanje kulture mira i nenasilja.

Nagrada se dodjeljuje pojedincima/kama za njihovo djelovanje u Republici Hrvatskoj: za otpor nasilju, primjeni nenasilnih metoda u zaštiti i promicanju ljudskih prava i sloboda,  rješavanju sukoba i društvenih prijepora te za doprinos izgradnji mira. Nominirani ne moraju biti građani RH.

Dodjeljivanjem nagrade i priznanja želi se pridonijeti vidljivosti solidarnog, dosljednog, posebno kreativnog i hrabrog djelovanja pojedinaca i pojedinki u sprječavanju nasilja, umanjivanju društvenih nepravdi te građenju demokratskog društva utemeljenog na kulturi nenasilja.

Nominacije se primaju  od 5. rujna do  15. studenoga 2017.g

Prijedlog se dostavlja poštom i elektroničkom poštom na adresu:

Odbor za dodjelu nagrade

Nagrada za promicanje mirotvorstva, nenasilja i  ljudskih prava “Krunoslav Sukić

Centar za mir, nenasilje i ljudska prava-Osijek

Trg Augusta Šenoe 1

HR-31000 Osijek

E-mail: nagrada@centar-za-mir.hr

Obrazac za nominaciju