Natječaj za dodjelu stipendija učenicima i studentima iz proračunskih sredstava Grada Vukovara

Grad Vukovar raspisao je Natječaj za dodjelu stipendija učenicima i studentima iz proračunskih sredstava Grada Vukovara za školsku/akademsku 2018./2019. godinu.

Najavljeno je:
– 30 stipendija za studente druge i viših godina studija deficitarnih zvanja
– 60 stipendija za studente prve, druge i viših godina studija ostalih zvanja
– 20 stipendija za učenike srednjih škola, prve i viših godina školovanja za deficitarna zanimanja

Iznos stipendije za studente je 1.000,00 kn mjesečno za deficitarna zvanja i 500,00 kn mjesečno za ostala zvanja. Iznos stipendije za učenike je 400,00 kn mjesečno za deficitarna zanimanja.

Prijave za dodjelu stipendija potrebno je dostaviti u roku 15 dana od dana objave (7. prosinca 2018.g.) Natječaja u “Vukovarskim novinama” i na web stranici Grada Vukovara na adresu:

Grad Vukovar, Dr. Franje Tuđmana br. 1, 32000 Vukovar
s naznakom “Za Natječaj za dodjelu stipendija učenicima i studentima” – NE OTVARATI.

Posebnom odlukom određena su i deficitarana zanimanja:

TROGODIŠNJI SREDNJOŠKOLSKI PROGRAM OBRAZOVANJA
– Zidar/zidarica
– Tesar/tesarica
– Vozač motornog vozila/vozačica motornog vozila
– Mesar/mesarica
– Pekar/pekarica
– Keramičar-oblagač/keramičarka-oblagačica
– Obućar/obućarka

ČETVEROGODIŠNJI ILI PETOGODIŠNJI SREDNJOŠKOLSKI PROGRAM OBRAZOVANJA
– Medicinska sestra/medicinski tehničar
– Zdravstveno-laboratorijski tehničar/zdravstveno-laboratorijska tehničarka

STRUČNI STUDIJ
– Građevinarstvo
– Elektrotehnika
– Računarstvo

SVEUČILIŠNI STUDIJ
– Medicina
– Pedagogija
– Edukacijska rehabilitacija
– Logopedija
– Socijalni rad
– Psihologija
– Građevinarstvo
– Elektrotehnika
– Računarstvo
– Informatika
– Veterinarska medicina
– Strojarstvo
– Farmacija
– Dentalna medicina
– Matematika
– Fizika
– Kemija
– Biologija
– Engleski jezik; Anglistika
– Njemački jezik; Germanistika

NATJEČAJ
Prijavnica – učenici
Izjava – učenici
Prijavnica – studenti
Izjava – studenti

Izvor: vukovar.hr