NATJEČAJ za dodjelu stipendija učenicima i studentima u školskoj/akademskoj godini 2022./2023.

Grad Vukovar raspisao je N A T J E Č A J za dodjelu stipendija učenicima i studentima u školskoj/akademskoj godini 2022./2023.

  • Prijave za dodjelu stipendija dostaviti u roku 15 dana od dana objave Natječaja u „Vukovarskim novinama“ i na web stranici Grada Vukovara na adresu:
    Grad Vukovar, Ulica dr. Franje Tuđmana br. 1, Vukovar, s naznakom “Za natječaj za dodjelu stipendija učenicima i studentima”- NE OTVARATI ili osobnom predajom na porti/prizemlje gradske uprave.

Detaljne informacije o natječaju i potrebnoj dokumentaciji dostavljamo u nastavku: 

– Odluka – deficitarno
– Odluka
– Tekst natječaja
– Prijavnica/studenti
– Izjava/studenti
– Prijavnica/učenici
– Izjava/učenici

 

Izvor: Grad Vukovar (službena stranica)