Natječaj za dodjelu volonterske nagrade za 2022.

Povodom obilježavanja Međunarodnog dana volontera, 5. prosinca, Volonterski centar Vukovar objavljuje

  • NATJEČAJ ZA DODJELU VOLONTERSKE NAGRADE ZA 2022. pod sloganom “Učinimo našu zajednicu boljom!”

Volonterski centar Vukovar poziva sve pojedince, udruge, ustanove i poslovne organizacije na području grada Vukovara da nominiraju fizičke i pravne osobe za dodjelu godišnje volonterske nagrade u sljedećim kategorijama:

  • Nagrada za volonterski angažman pojedinca – OBRAZAC
  • Nagrada za primjer dobre prakse uključivanja volontera – OBRAZAC
  • Nagrada za postignuti učinak volonterske akcije – OBRAZAC
  • Nagrada za poticanje razvoja volonterstva – OBRAZAC

Volontersku nagradu dodjeljuje nositelj programa Volonterskog centra Vukovar – PRONI Centar za socijalno podučavanje.

 

  • Natječaj je otvoren do ponedjeljka, 7. studenoga 2022.

Prijave (nominacijski obrasci) mogu se slati e-mailom na volonterski-vukovar@proni.hr, poštom ili dostaviti osobno na adresu Volonterskog centra Vukovar, 204. vukovarske brigade 47, Vukovar, svakog radnog dana od 9 do 15 sati.

Broj nominacija nije ograničen.

 

Izvor: Volonterski centar Vukovar