Natječaj za ERASMUS+ KA1 mobilnost studenata za zimski semestar u ak. godini 2022./2023.

U okviru ERASMUS+ Programa – Ključne aktivnosti 1, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku dana 4. ožujka 2022. objavljuje natječaj za dodjelu financijskih potpora studentima koji odlaze na inozemne visokoškolske ustanove ili organizacije. Svrha boravka u inozemstvu je studijski boravak ili stručna praksa ili kombinirani studijski boravak i stručna praksa ili kratkoročna (kombinirana) mobilnost.

Na natječaj se mogu prijaviti svi redoviti i izvanredni studenti Sveučilišta u Osijeku.

Važeće razdoblje za realizaciju mobilnosti je 1. rujna 2022. – 31. srpnja 2024.

 

DODATNE INFORMACIJE:

  • Popis inozemnih partnerskih sveučilišta i Erasmus+ ugovora
  • Iznosi financijske potpore za studente ovise o zemlji, vrsti i trajanju aktivnosti za koju se studenti prijavljuju u okviru ovog Natječaja i navedeni su u Uputama za studente.
  • Dužina razdoblja mobilnosti za studijski boravak je najmanje 2 mjeseca, a najduže 12 mjeseci.
  • Dužina razdoblja mobilnosti za stručnu praksu je najmanje 2 mjeseca, a najduže 12 mjeseci.
  • Dužina razdoblja mobilnosti za kombinirani studijski boravak i stručnu praksu je najmanje 2 mjeseca, a najduže 12 mjeseci.
  • Dužina razdoblja mobilnosti za kratkoročnu mobilnost (studij ili praksa) je najmanje 5, a najduže 30 dana.

ZELENO PUTOVANJE: za prijavu na zeleno putovanje potrebno je označiti odgovarajuću kućicu u prijavnom obrascu, na taj način si student rezervira financijski iznos u slučaju da se odluči putovati sredstvima zelenog putovanja (detaljno objašnjeno u Uputama za studente).IZJAVU O ČASTI nije potrebno dostavljati u sklopu natječaja, već prije samog odlaska na mobilnost, prije sastavljanja ugovora za financiranje.

POPUNJAVANJE PRIJAVNOG OBRASCA ZA MOBILNOST STUDENATA: obrazac je potrebno potpisati na dva mjesta (izjava o dvostrukom financiranju i motivacijsko pismo), od četiri ponuđene vrste mobilnosti student može izabrati jednu i sukladno tome popunjava prijavni obrazac. Sve ostale tablice koje ne popunjava obavezno ostavlja prazne (tablice koje se ne popunjavaju ne smiju se brisati). Potrebno je popuniti sve kategorije unutar odabrane mobilnosti, a ako u slučaju stručne prakse nemate dogovorenu mobilnost, napišite gdje biste htjeli ići. Pod kategorijom „godina studija“ popunjavate koja ste godina studija u tekućoj, 2021./2022. akademskoj godini.

 

ROK ZA PRIJAVU:

31. OŽUJKA 2022.

za mobilnost u svrhu studijskog boravka koja će se realizirati tijekom zimskog semestra 2022./2023. ili za mobilnost u svrhu obavljanja stručne prakse koja će se realizirati u razdoblju:

 1. rujna 2022. – 31. srpnja 2024.

 

Više informacija o otvorenom pozivu te prijavi posjeti službene stranice Sveučilišta. 

 

Izvor: unios.hr