Natječaj za ostvarivanje prava na subvencionirano stanovanje redovitih studenata

Veleučilište “Lavoslav Ružička” u Vukovaru raspisalo je Natječaj za ostvarivanje prava na subvencionirano stanovanje redovitih studenata Veleučilišta kod privatnih stanodavaca te u slobodne kapacitete Učeničkog doma u Vukovaru uključujući i prehranu.

Natjecati se mogu svi redoviti studenti Veleučilišta ,,Lavoslav Ružička” u Vukovaru, hrvatski državljani i državljani EU-a s prijavljenim boravkom u RH koji imaju odobren status stranca na stalnom boravku u RH i osobe sukladno Zakonu o međunarodnoj i privremenoj zaštiti, koji su upisani na visokim učilištima u RH.

Zamolbe se podnose od 2. listopada 2017. godine do 13. listopada 2017. godine, poštom na adresu Županijska 50 ili osobno na Veleučilištu “Lavoslav Ružička” u Vukovaru od 08.00 do 15.00 sati.

Informacije o dokumentima potrebnim za subvenciju pogledajte ovdje.