Natječaj za studijski boravak ili stručnu praksu studenata

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku dana 11. rujna 2023. raspisalo je natječaj za dodjelu financijskih potpora studentima koji odlaze na inozemne visokoškolske ustanove ili organizacije (u sklopu Erasmus+ programa)

Svrha boravka u inozemstvu je studijski boravak ili stručna praksa ili kombinirani studijski boravak i stručna praksa ili kratkoročna (kombinirana) mobilnost.

 

Na natječaj se mogu prijaviti svi redoviti i izvanredni studenti Sveučilišta u Osijeku.

 

  • Važeće razdoblje za realizaciju mobilnosti je 15. studenog 2023. – 31. srpnja 2025

 

ROK ZA PRIJAVU je 10. listopada 2023. za mobilnost u svrhu studijskog boravka koja će se realizirati tijekom LJETNOG semestra 2023./2024. ili za mobilnost u svrhu obavljanja stručne prakse koja će se realizirati u razdoblju: 15. studenog 2023. – 31. srpnja 2025.

 

  • Više infrormacija o natječaju kao i svu potrebu dokumentaciju za prijavu možete pronaći ovdje.

 

Izvor: Sveučilište J.J.Strossmayera u Osijeku