Nauči esperanto – svjetski jezik mira

Esperanto je jezik koji ne pripada nikome, ali može pripadati svima, on ne predstavlja samo jezik koji govori neki broj ljudi na planeti, nego univerzalnu poruku mira koja se krije u razlogu njegovog nastanka.
Esperanto je jezik nastao u drugoj polovici 19. stoljeća, prema zamisli Poljskog lingvista i liječnika Ludwik Lazarus Zamenhofa. Prvi udžbenik objavio je 1887. godine u Varšavi pod pseudonimom “Dr. Esperanto” (liječnik koji se nada) što je kasnije postalo i ime samog jezika. Danas je ovaj jezik najprostranjeniji “izmišljeni” pomoćni jezik.
Cilj stvaranja esperanta nije bio taj da konkurira ostalim svjetskim jezicima, bio je mnogo plemenitiji i širi. Zamišljen je kao jednostavno, učinkovito i lako rješenje za borbu protiv komunikacijskih i političkih nesporazuma, te kao sredstvo za borbu protiv diskriminacije, nejednakosti i stereotipa.
Esperanto ne samo da je sredstvo međunarodne komunikacije između ljudi nego je i načinpromoviranja mira. Pomaže ljudima da žive u skladu sa svojim principima, jer ljudske vrijednosti poput poštovanja, tolerancije i ljubavi moraju biti usađene u svako ljudsko biće.
Esperanto u sebi sadrže elemente romanskih i slavenskih jezika, ali i onih malo egzotičnih kao što su kineski i arapski, što ga čini jednostavnim za učenje. Većina lingvista smatra ga najlakšim jezikom na svijetu.
Svjetski savez za esperanto (UEA) je najveći savez esperantista sa sjedištem u Rotterdamu u Nizozemskoj, a svoje članove ima u 121 zemlji diljem svijeta. U sklopu saveza imate priliku učiti, vježbati, razmjenjivati informacije, objavljivati, čitati, i čak organizirati putovanja, koncerte i razna druga kulturna događanja. Više od dva milijuna osoba je upoznato s esperantom, a brojka je svakim danom sve veća.
Ukoliko želite naučiti više o esperantu, možete to učiniti ovdje.
Izvor: mojfaks