Nove info točke – nove aktivnosti za mlade PRONI Centra

Nove info točke Info centra za mlade Vukovar sadrže pozive za sudjelovanje mladih na projektima PRONI Centra za socijalno podučavanje.  

Na šest lokacija info točki, od kojih su četiri srednje škole na području grada Vukovara, Veleučilište Lavoslav Ružička i Studentski dom Leopold u Vukovaru objavili smo pozive za sudjelovanje mladih na projektima:

  • razmjena mladih Digit Yourself! sufinanciran sredstvima Erasmus+ programa i
  • timsko volontiranje u okviru projekta Greener, accessible and viral Pirovac, sufinanciran sredstvima u okviru programa Europske snage solidarnosti

Navedeni projekti PRONI Centra provodit će se u ljetnjem razdoblju u Pirovcu (na moru) u Trening centru PRONI-ja, uz pokriven putni trošak, smještaj i hranu. Raznolik i bogat program oba projekta mladima omogućuje da nauče nešto novo, unaprijede svoje vještine i kompetencije, spoznaju bit volontiranja i mobilnosti, upoznaju se s mladima iz drugih EU zemalja, poboljšaju svoj engleski jezik i uživaju besplatno na moru. Projekti su namijenjeni mladima u dobi od 15 do 30 godina.

Priđi info točkama na navedenim lokacijama #INformirajse i prijavi za sudjelovanje.

 Prati nas i dalje Emotikon namiguje u aplikaciji Teams “puni” smo informacija za mlade…