Novi jezični savjeti na temu eura

Ulaskom u novu 2023. godinu naša se republika našla u novoj monetarnoj sferi. Prvim danom 2023. godine svoje vrijedne kune i lipe mijenjali smo u eure i cente. I iz ovakve novčane sfere života možemo naći niz jezičnih primjera.

Kad se općenito govori o euru kao monetarnoj jedinici, no nije naveden neki određeni iznos, tada treba pisati slovima, osim u tablicama.

Na primjer: Kupio sam eure.

Kada se navodi konkretan, određeni iznos, tada se treba koristiti ISO oznakom EUR koja se pritom ne sklanja, ili se može koristiti standardna riječ koja se pritom naravno sklanja ovisno o padežu.

Na primjer: Dobio sam 50 eura.

U Hrvatskom pravopisu oznaka za euro jest  EUR. Euro kao novčana jedinica u rečenicama piše se malim slovom.

 

Imenice euro i cent su muškoga roda i njihova sklonidba glasi ovako u jednini:

N: euro                                      N: cent

G: eura                                      G: centa

D: euru                                      D: centu

A: euro                                      A: cent

V: euro                                      V: cente

L: (o) euru                                 L: centu

I: eurom                                     I: centom

 

Sklonidba imenica u množini:

N: euri                                       N: centi

G: eura                                      G: centi / centa

D: eurima                                     D: centima

A: eure                                         A: cente

V: euri                                          V: centi

L: eurima                                      L: centima

I: eurima                                       I: centima

Iz priloženog možemo zaključiti da imenica cent u G mn. Ima dva oblika. Oba su oblika jezično ispravna pa je na govorniku koji će oblik upotrijebiti.

 

Izvor:

rubriku “Jezični savjeti” priprema Irina Marić, prof.

i volonterka Info centra za mlade Vukovar