Održana volonterska akcija “Akcijom do zajedništva”

Europski dom Vukovar u suradnji s Gradom Vukovarom, tvrtkom Komunalac d.o.o. i udrugama PRONI Centar za socijalno podučavanje/Info centrom za mlade Vukovar i Lions iz Vukovara organizirao je građansku akciju naziva “Akcijom do zajedništva”odobrenu kroz natječaj Slagalica – “Naš doprinos zajednici”. Akcija je održana 03.listopada 2017. godine na početnom dijelu vukovarske šetnice uz Dunav kod luke, gdje su djeca predškolskog i školskog uzrasta, mladi, aktivisti udruga te zainteresirani građani radili na ozelenjavanju dijela žardinjera na tom dijelu šetnice, pokazujući time brigu za okoliš, povezivanje institucija i aktivno sudjelovanje u životu zajednice.

Na akciji su sudjelovala djeca iz dječjih vrtića Vukovar 1 i 2, OŠ Dragutina Tadijanovića, Nikole Andrića i Josipa Matoša te Gimnazije, Strukovne škole i Tehničke škole Nikole Tesle. Pridružili su im se i štićenici udruge za osobe s intelektualnim oštećenjem Golubica.

Hvala svim sudionicima što su doprinijeli uređivanju šetnice.