Osvoji nagradu Mlada nada 2020

Hrvatska udruga za odnose s javnošću već petu godinu dodjeljuje studentsku nagradu Mlada nada koja je svojevrsno priznanje strukovne udruge za pokazano znanje, izvrsnosti i zalaganje studenata visokih učilišta.

Cilj nagrade je promicanje izvrsnosti među studentima te njihovo motiviranje za stjecanje novih znanja i vještina u području odnosa s javnošću.

Za nagradu se mogu prijaviti radovi realizirani u akademskoj godini 2020./2021. i to u četiri kategorije: studentska nagrada HUOJ-a za diplomski rad, za komunikacijski plan, za završni rad te za seminarski rad.

Zadnji rok za prijavu radova je 5. listopada 2020. godine u 12.00 sati. Da bi prijava  bila valjana potrebno je, uz rad koji se prijavljuje, dostaviti ispunjenu Prijavnicu za prijavu projekta, Izjavu o vjerodostojnosti podataka u prijavi i Potvrdu mentora o autentičnosti rada.

Dodatne informacije te prijavnicu potražite na poveznici, a za sva dodatna pitanja pošaljite upit na mail.

Izvor: informiraj.me