Otkucava i peta godina bez Nacionalnog programa za mlade

  • Scenarij u iščekivanju Nacionalnog programa za mlade… Jer, peta godina otkucava…

Kada je krajem 2017. godine završavao stari, nismo ni slutili_e da ćemo do 2022. biti bez ikakve ozbiljne naznake novog Nacionalnog programa za mlade (poznatijeg kao NPM) – strateškog dokumenta koji javnim institucijama, tijelima državne uprave te donositeljima odluka na svim razinama daje smjernice za strateško djelovanje u području razvoja i kapacitiranja mladih, što za mlade predstavlja osnovni preduvjet za unapređenje kvalitete njihovih života. Jasno, to nisu  isključivo smjernice. Kao i drugi slični strateški dokumenti, NPM 2014. – 2017. kreiran je u suradnji (tadašnjeg) resornog ministarstva i svih ključnih aktera relevantnih za to područje, čime su usuglašene mjere koje je valjalo provoditi ili barem stvarati preduvjete za ostvarenje istih. NPM je ujedno bio i glavni referentni zagovarački alat za sve mlade koji su željeli promjene, poluga koju su imali u pregovaranju za bolji položaj u društvu i podizanje kvalitete življenja svih mladih u Republici Hrvatskoj. S tim smo se dakle oprostili kad smo zakoračili_e u 2018. godinu.

Dosadašnji Programi za mlade izrađeni su uvijek pravovremeno, odnosno bez ijedne godine razmaka: 2003. – 2008., 2009. – 2013.  i 2014. – 2017. pa se isto očekivalo i za period 2018. – 2022. Međutim, prva je odgoda nastupila kad je Radna skupina okupljena s ciljem izrade nacrta novog NPM-a, predvođena resornim ministarstvom, zaključila da će idući NPM biti kvalitetniji ukoliko se pričeka usvajanje Nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske do 2030. godine (veljača 2021.) te Europske strategije za mlade 2019.- 2027. (studeni 2018.). Tako je i bilo, čekalo se. Spomenute strategije su usvojene, a mi još uvijek čekamo NPM.

Potom je Radna skupina izradila nacrt petogodišnjeg programa, 2020. – 2024. godine. Norme nažalost nisu bile zadovoljene pri izradi nacrta i proces izrade nije bio posve transparentan, mnoge su stavke (primjerice mjere i indikatori) bile upitne kvalitete i/ili smislenosti, no stvarao se privid da se na NPM-u radi i da uskoro slijedi savjetovanje s javnošću. Zatim se početkom 2020. dogodilo neočekivano. Radna je skupina za izradu Nacrta NPM-a 2020. – 2024. neslužbeno raspuštena. Resorno je ministarstvo prestalo sazivati sastanke i prijedlog Nacrta koji je dotad već ušao u proces e-Savjetovanja jednostavno je nestao, odbačen, zaboravljen. Voljeli_e bismo pružiti odgovor na pitanje „Zašto?“, ali nitko nikada nije saznao pravi razlog niti se nadležno ministarstvo o tome ikad očitovalo.

Mreža mladih Hrvatske u međuvremenu je pokušavala dobiti odgovor na potonje pitanje, ali s dolaskom pandemije virusa COVID 19, počela i predlagati izradu nešto drukčijeg dokumenta – dvogodišnjeg programa koji bi hitro odgovorio na novonastale potrebe mladih uzrokovane posljedicama pandemije, a kasnije i potresa. Naš prijedlog je načelno prihvaćen te je Vlada Republike Hrvatske svojom Odlukom 8. srpnja 2021. pokrenula postupak izrade Nacionalnog programa za mlade 2022. – 2024. Odmah zatim, 30. srpnja 2021. godine, Središnji državni ured za demografiju i mlade (SDUDM) osnovao je Radnu skupinu za izradu istog koja je okupila predstavnike_ce tijela državne uprave, javnih institucija, akademske zajednice te organizacija mladih i za mlade, ali ne i predstavnika_cu Mreže mladih. Sve do tad bili smo pozitivni oko uloge novog resornog tijela posvećenog mladima te očekivali kako će to pospješiti proces donošenja NPM-a, ali i dovesti do općeg poboljšanja uvjeta i prilika za mlade te sve koji s njima rade. No, trenutno stanje diskreditiralo je početni optimizam.

U cilju potpune transparentnosti, moramo istaknuti da je u Radnu skupinu pozvana jedna od naših organizacija članica – Udruga IKS iz Petrinje, kao relevantan akter iz potresom pogođenog područja. Stava smo da je bilo koja organizacija s tog područja prijeko potrebna u sastavu Radne skupine i odluku o involviranju IKS-a u potpunosti podržavamo, ali ne i kao argument da se pod tim uvjetom u potpunosti isključi izravni predstavnik_ca Mreže – krovne organizacije mladih koja okuplja i zastupa više od 70 organizacija članica.

Na tome je i (o)stalo jer SDUDM ne pokazuje ni najmanji interes za daljnje pregovore po tom pitanju i odbacuje svaku mogućnost našeg izravnog uključivanja u proces izrade Nacrta NPM-a 2022. – 2024. Ne ostavljaju nam druge opcije nego da to prihvatimo i nastavimo pratiti proces „izvana“, prateći razvoj putem javno dostupnih kanala. Ušli smo u drugu polovicu 2022., a Nacrtu novog NPM-a ni traga. Prema posljednjim informacijama koje je SDUDM pružio, prvi se nacrt očekivao do kraja drugog kvartala 2022., no dosad je održano svega tri sastanka Radne skupine i to se očekivanje pokazalo posve nerealnim, što otvara brojna pitanja:

  • Hoće li dokument na kojem se radi uopće biti relevantan do trenutka usvajanja?
  • Do kada će uopće mladi te organizacije mladih i za mlade morati čekati ikakav strateški dokument koji za cilj ima zaštitu i razvoj mladih ili u kojemu se uopće naglašava važnost mladih kao društvene skupine?
  • Kako je moguće da izrada takve strategije nije prioritet trenutnoj Vladi Republike Hrvatske, a s obzirom na poražavajuću statistiku i značajan broj mladih koji su u proteklih deset godina napustili zemlju?

Naš tajmer postavili_e smo na otkucavanje od prvog dana bez važećeg NPM-a u Republici Hrvatskoj – od 1. siječnja 2018. godine, i želimo znati koliko će još vremena proći dok Nacionalni program za mlade 2022. – 2024. ne postane važeći, u godini u kojoj je isti već trebao biti implementiran. Godini koja je ujedno proglašena Europskom godinom mladih.

U ime Mreže mladih Hrvatske

Leo Staković
Predsjednik Upravnog odbora

 

Izvor: Mreža mladih Hrvatske