Poziv na istraživanje o bacanju hrane

Uključite se u istraživanje o bacanju hrane koje provodi gospođa Branka Ilakovac, doktorandica Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u sklopu svog doktorskog rada s ciljem utvrđivanja količine hrane koja se baci u hrvatskim kućanstvima.

Mjerenje je vrlo jednostavno, provodi se tijekom 7 dana i ne oduzima puno vremena niti financijske izdatke.

Potrebno je u Tablicu za mjerenje upisati porcije hrane koja je bačena prema navedenim kategorijama. Prije početka pročitajte Upute kućanstvu za samoprocjenu.

Istraživanje je anonimno i potrebno je navesti samo broj i spol članova kućanstva, a praćenje bačene hrane moglo bi pomoći i vama u boljem planiranju kućnog budžeta.

Mjeriti možete bilo kojih 7 dana, i nije nužno da krenete u ponedjeljak a završite u nedjelju, već možete primjerice započeti u srijedu i završiti u utorak.

Po završetku mjerenja potrebno je dostaviti ispunjenu tablicu (podaci o bačenoj hrani + sociodemografski pokazatelji) na e-mail: hranaotpad@gmail.com, u kojem obliku vam odgovara (Word ako ćete upisivati računalno, ili pdf ili jpg, ukoliko ćete skenirati ili fotografirati ručno ispunjenu tablicu).

S rezultatima istraživanja bit ćete upoznati pisanim putem, putem kontakt e-maila koji ćete koristiti za dostavu rezultata mjerenja.

Za sva dodatna pitanja možete kontaktirati gđu Ilakovac na navedeni mail.