Poziv studentima na sudjelovanje u vrednovanju prijedloga u okviru programa Obzor Europa

Glavna uprava za istraživanje i inovacije Europske komisije pokreće inicijativu “Obzor Europa poziva Mlade 2022.” od 1. travnja 2022. godine. Ovom inicijativom se poziva studente na sudjelovanje u evaluaciji prijedloga u sklopu programa Obzor Europa u svojstvu promatrača od rujna 2022. godine.

Europska godina mladih 2022. posvećena je mladima na čije je živote, obrazovanje i karijere snažno utjecala pandemija uzrokovana koronavirusom. Planirano je intenziviranje napora u svrhu uključivanja prioriteta mladih u relevantne politike Unije i na svakoj razini procesa donošenja odluka Unije. Poseban naglasak je stavljen na potrebe za podrškom mladim ljudima koji imaju manje prilika za usvajanjem relevantnog znanja i iskustva kako bi bili aktivni i uključeni građani. Europska godina mladih 2022. teži podržati mlade ljude na svim razinama, europskoj, nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj, pri uključivanju u prilike kojima mogu osnažiti svoj privatni i profesionalni razvoj.

U sklopu ove inicijative, Glavna uprava za istraživanje i inovacije Europske komisije pokreće Obzor Europa poziva Mlade 2022. od 1. travnja 2022. godine kojom se poziva studente na sudjelovanje u evaluaciji prijedloga u sklopu programa Obzor Europa u svojstvu promatrača od rujna 2022. godine.

  • Sudjelovati mogu svi studenti koji pohađaju diplomske studije u bilo kojem području i na bilo kojem sveučilištu u državi članici Unije. Posebno se potiče sudjelovanje studenata u nepovoljnijem položaju i/ili onih iz ranjivih i marginaliziranih grupa.

Inicijativa se odnosi na evaluacijske postupke u svim područjima znanosti u najširem smislu pri čemu će mladi promatrači dobiti mentora iz Europske komisije koji će ih pratiti tijekom evaluacijskog postupka. Sveučilišta u Uniji i nacionalne osobe za kontakt programa Obzor Europa su posebno važni partneri u ovoj inicijativi s obzirom da mogu podržati Europsku komisiju u drugim aktivnostima na različitim razinama kako bi podijelili iskustvo mladih promatrača i razmijenili stečena iskustva u svrhu daljnjeg razvoja ove inicijative.

Više informacija o samoj inicijativi dostupno je na sljedećoj poveznici.

Izvor: ampeu.hr