Poziv za sudjelovanje na edukaciji za stručnjake amatere fotografije

U sklopu provedbe EU projekta “FoTo Muzej” Gradski muzej Vukovar poziva sve zainteresirane stručnjake amatere fotografije sa prijavljenim prebivalištem/boravištem na području grada Vukovara da se prijave na besplatnu trodnevnu edukaciju.

Održavanje edukacije se planira u ožujku 2021.

Svi zainteresirani mogu se prijaviti putem e-maila: simunovic.zoran@gmail.com
Prijavi je potrebno priložiti životopis.

Rok za prijavu je do 05. ožujka 2021.

Po završetku programa polaznicima će biti dodijeljene diplome o završenoj edukaciji.

Organizacija radionica je sufinancirana u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. iz Europskog socijalnog fonda.