Poziv za sudjelovanje: online radionica o zagovaranju u lokalnim zajednicama za zagovarače/ice početnike/ce

Inicijativa mladih za ljudska prava, Europski dom Vukovar, Status M, Projekt građanskih prava Sisak i Arterarij pozivaju predstavnike organizacija civilnog društva (OCD) na online radionicu o zagovaranju u lokalnim zajednicama koja će se održati u srijedu, 26. listopada 2022. godine od 14:00 do 15:30 h putem platforme Zoom.

Predstavnici/e OCD-ova će imati priliku:

  • upoznati se s osnovnim odrednicama koncepta i tehnika zagovaranja te usvojiti znanja o metodama zagovaranja, lobiranja i aktivizma
  • usvojiti primjere uspješnih izmjena javnih politika postignutih zagovaranjem na lokalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj razini
  • praktično primijeniti usvojeno znanje kroz direktan rad na kreiranju preporuka predstavničkim tijelima na lokalnoj razini
  • razmijeniti stečena znanja i iskustva u dosadašnjem radu te stvoriti temelje za potencijalnu suradnju s organizacijama civilnog društva iz Hrvatske

Ako se udruga u kojoj djelujete dosad nije bavila zagovaranjem ili biste voljeli/e znati na koji način zagovaračke vještine mogu pomoći ostvarenju ciljeva organizacije u kojoj radite, vas traže i željno iščekuju vaše sudjelovanje!

Ova radionica služi da zajedno s vama osmisle kako produktivno i uspješno komunicirati rješenja za bolji i kvalitetniji život u lokalnoj zajednici.

  • Radionicu će voditi Branka Vierda, programska direktorica Inicijative mladih za ljudska prava te Dijana Antunović-Lazić, izvršna direktorica Europskog doma Vukovar.

Zainteresirani predstavnici/e organizacija civilnog društva se za sudjelovanje na radionici mogu prijaviti putem obrasca najkasnije do srijede, 26. listopada 2022. godine u 10 h.

Ako imate bilo kakvih pitanja, slobodno se obratite na croatia@yihr.org.

 

Izvor: Inicijativa mladih za ljudska prava