Pravila vožnje u kružnom toku

Kružni tokovi ili rotori sve prisutniji su u gradovima. Znate li osnovna pravila vožnje u kružnom toku?

Kružni tokovi ili rotori grade se u cilju povećanja sigurnosti prometa. Kako bi se smanjio broj mogućih točaka doticanja vozila, kod nepreglednih i nepravilnih raskrižja te je kod istih smanjen rizik od sudara  vozila i povećana je protočnost prometa.

Kako bi se povećala sigurnost vas i svih putnika oko vas, potrebno je dobro poznavati osnovna pravila kretanja u kružnom toku:

  1. Promet se odvija u kružnome smjeru, obrnuto od kretanja kazaljke na satu – sukladno prometnome znaku „kružni tok prometa“
  2. Na svim kružnim tokovima vozila koja se nalaze u kružnome toku imaju prednost prolaska ukoliko prometnim znakovima nije drukčije određeno
  3. U kružni tok se ulazi bez pokazivača smjera
  4. U kružnome toku se ne koristi lijevi pokazivač smjera
  5. Prije izlaska iz kružnoga toka obvezno se desnim pokazivačem smjera obavještava druge sudionike o namjeri izlaska. To je važno, kako onome tko vaš prolazak čeka da bi se uključio, tako i onome iza vas, koji kani skrenuti i očekuje vaš brži odlazak

 

Izvor: x-ica.com