Predstavljamo: Europski dom Vukovar

U sklopu “VuMi 8” – Dana informiranja mladih Vukovar udruge i institucije putem on-line predstavljanja će nas upoznati sa svojim radom u cilju podizanja razine informiranosti mladih o mogućnostima i izborima koji im se nude.
Danas predstavljamo Europski dom Vukovar.

Pročitajte što su oni rekli o mogućnosti uključivanja mladih u njihove programe i aktivnosti:

Ukratko se predstavite (tko ste, što radite?)

22.kolovoza 2000. godine 15 građana Vukovara je osnovalo Europski dom Vukovar (EDVU) sa željom da ova Udruga – zajedno s ostalim građanima i institucijama koje djeluju u istom smjeru – doprinese stvaranju novog, europskog Vukovara, grada mira i blagostanja.

U prostorijama EDVU imamo priliku ugostiti veleposlanike (domaće i inozemne), ministre i predstavnike JLS iz drugih krajeva RH, predstavnike OCD-a s domaćeg i inozemnog terena, kao i donatore. Nakon što saslušaju i uvide realno stanje u Vukovaru i napore organizacija civilnoga društva koje ulažu da se situacija poboljša, dobijemo poticaj da budemo i dalje uporni u radu i osmišljavamo inovativne projekte namijenjene građanima u svrhu poboljšanja kvalitete života, posebice djece i mladih.

Čime se trenutno bavite i što nudite mladima?

Mladima nudimo:

– treninge osposobljavanja

– kampove za mlade (domaće i međunarodne)

– studijska putovanja (unutar i van granica RH)

– volontiranje (u udruzi i aktivnostima)

– edukacije za voditelje i asistente grupe mladih

– konferencije i panel diskusije na teme od interesa za mlade (mogućnost sudjelovanja i educiranja)

Trenutno pišemo projekte za mlade prema različitim donatorima i organiziramo pripremni sastanak i međunarodni kamp za mlade koji će se realizirati sredinom kolovoza u Vukovaru. Potom, putem prijavnica pozivamo mlade sudionike da se prijave na dva ljetna kampa koja će realizirati u Baškom Polju i Srebrenici (lipanj/srpanj/kolovoz)

Također, suorganiziramo događanje „Dani mladih“ u lipnju i obilježavamo Međunarodni dan mladih u kolovozu.

Mogu li se mladi uključiti u vaš rad, i ako da, kako?

Mladi se mogu uključiti u rad EDVU na više načina:

– volontiranje

– sudjelovanje u aktivnostima za mlade

– predlaganje i kreiranje aktivnosti za mlade

– sudjelovanje u edukacijama osnaživanja i osposobljavanja

Čime se možete pohvaliti – primjer dobre prakse rada s mladima?

EDVU se može pohvaliti dugogodišnjim radom na području njegovanja mira i tolerancije, otvorenosti i informiranosti.

U zajednici EDVU je prepoznat po raznim aktivnostima od interesa za građane Vukovara i šire posebice po tribinama i konferencijama na kojima se obrađuju teme svakodnevnice (gospodarstvo, nove tehnologije, okoliš, zdravlje, mir i dr.) Mladima, EDVU je poznat po obilježavanju Međunarodnog dana mladih, Međunarodnog dana mira, mirovnim i međunarodnim kampovima za mlade, vikend posjetama i dr. aktivnostima gdje mladi pronalaze svoje interese.

EDVU je dobio volontersku nagradu za najboljeg organizatora volontiranja (udruga) u 2016. godini

Volonter EDVU Nikola Johnny Mirković je dobio nagradu za najvolontera u 2016. godini.

 EDVU je sudobitnik nagrade “Krunoslav Sukić” za promociju mira, nenasilja i tolerancije koju je dobila Mreža Mladi ujedinjeni u miru, čiji je članica i naša udruga. Nagradu je dodijelio Centar za mir, nenasilje i ljudska prava iz Osijeka.

Koja vam je najveća prepreka u radu s mladima?

Nedostatak ljudskih resursa u radu organizacije.

Što biste poručili mladima našega grada?

Mladi, budite uporni i otvoreni za nove izazove, mogućnosti i informacije. Optimističnost, volja, ljubav prema sebi i pozitivna harmonija otvaraju razna vrata za napredak i razvoj.

Možemo li vaš rad pratiti putem društvenih mreža i kako vas mladi mogu kontaktirati?

Facebook stranica Europski dom Vukovar

e-mail: europski.dom.vukovar@gmail.com

brojevi telefona: 099 216 0696 (Dijana)

098 943 9406 (Slađana)

Poslati poruku na FB i odgovaramo u najkraćem mogućem roku.

 

VuMi podržava: Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, Vukovarsko-srijemska županija te Grad Vukovar.