Predstavljamo: Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Vukovar

U sklopu “VuMi 8” – Dana informiranja mladih Vukovar udruge i institucije putem on-line predstavljanja će nas upoznati sa svojim radom u cilju podizanja razine informiranosti mladih o mogućnostima i izborima koji im se nude.
Danas predstavljamo Hrvatski zavod za zapošljavanje PU Vukovar.

Pročitajte što su oni rekli o mogućnosti uključivanja mladih u njihove programe i aktivnosti:

Ukratko se predstavite (tko ste, što radite?)

Hrvatski zavod za zapošljavanje je vodeća institucija na hrvatskom tržištu rada koja se bavi posredovanjem između nezaposlenih osoba i poslodavaca.

Čime se trenutno bavite i što nudite mladima?

U našem Područnom uredu dvije savjetnice za zapošljavanje su usmjerene na rad s mladima.

Hrvatski zavod za zapošljavanje provodi 9 mjera aktivne politike zapošljavanja, od kojih su neke namijenjene isključivo mladim osobama, poput stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa.

Mogu li se mladi uključiti u vaš rad, i ako da, kako?

Zainteresirane mlade osobe mogu prisustvovati ponuđenim radionicama, dobiti informacije o obrazovanjima te o načinima kako povećati svoju zapošljivost.

Čime se možete pohvaliti – primjer dobre prakse rada s mladima?

U razdoblju od 2016. godine do danas u mjere aktivne politike zapošljavanja uključeno je 298 mladih osoba, od toga 192 osobe stječu radno iskustvo u zvanju za koje su se obrazovali kroz stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa.

Koja vam je najveća prepreka u radu s mladima?

Negativan stav prema mogućnosti zapošljavanja i budućnosti u gradu.

Što biste poručili mladima našega grada?

Pri HZZ-u postoji niz informacija, mogućnosti i savjeta koji mladima mogu olakšati ulazak na tržište rada.

Možemo li vaš rad pratiti putem društvenih mreža i kako vas mladi mogu kontaktirati?

www.hzz.hr

Facebook stranica HZZ-a

 

VuMi podržava: Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, Vukovarsko-srijemska županija te Grad Vukovar.