Predstavljamo: Vijeće za prevenciju Grada Vukovara

U sklopu “VuMi 8” – Dana informiranja mladih Vukovar udruge i institucije putem on-line predstavljanja će nas upoznati sa svojim radom u cilju podizanja razine informiranosti mladih o mogućnostima i izborima koji im se nude.
Danas predstavljamo Vijeće za prevenciju Grada Vukovara.

Pročitajte što su oni rekli o mogućnosti uključivanja mladih u njihove programe i aktivnosti:

Ukratko se predstavite (tko ste, što radite?)

Vijeće za prevenciju u Gradu Vukovaru djeluje pri gradskoj upravi kao koordinacijsko tijelo, okuplja predstavnike/ce različitih institucija, organizacija civilnog društva i građana/ki koji suradnički rade na ciljevima razvoja prevencije kriminaliteta i poboljšanja kvalitete života na području Grada Vukovara, te na većoj sigurnosti građana i građanki, materijalnih dobara i zajednice u cjelini.
Vijeće kroz svoj rad jača suradnju javnog i civilnog sektora u prevenciji nasilja, ovisnosti i drugih problema/izazova zajednice koji se tiču mira i sigurnosti.

Čime se trenutno bavite i što nudite mladima?

Značajna tema kojom se bavimo je prevencija uništavanja javne imovine, prevencija nasilja i prevencija u prometu. Na ove teme nudimo edukativne materijale mladima, ali i pozivamo ih da se uključe u prevenciju.

Mogu li se mladi uključiti u vaš rad, i ako da, kako?

Mladima je otvoren put za volontiranje u programima prevencije kroz inicijative koje pokreće Vijeće ili koje mogu pokrenuti i mladi uobičajenim slanjem e-maila.

Čime se možete pohvaliti – primjer dobre prakse rada s mladima?

Zelena čistka je primjer dobre prakse u kojeg su uključene udruge mladih i za mlade koje daju veliki doprinos navedenoj akciji.

Koja vam je najveća prepreka u radu s mladima?

Nedostatak resursa i vremena.

Što biste poručili mladima našega grada?

Poručili bismo kako od njih najviše ovisi naš rad. Uništavanje javne imovine je izazov za sve nas, a osvješćivanje mladih i vaše uključivanje kako na individualnom tako i na grupnom planu je dobrodošlo!

Možemo li vaš rad pratiti putem društvenih mreža i kako vas mladi mogu kontaktirati?

Rad Vijeća za prevenciju Grada Vukovara možete pratiti na web stranici: http://www.vukovar.hr/grad-vukovar/uprava/vijece-za-prevenciju

 

VuMi podržava: Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, Vukovarsko-srijemska županija te Grad Vukovar.