Prijavi se na plaćeno pripravništvo u EK

Želiš steći praktično iskustvo s politikama Europske Unije, poboljšati vještine za razvoj karijere, ali i pronaći nove doživotne prijatelje?
Ako je odgovor DA – prijavi se na plaćeno pripravništvo u 🇪🇺 Europsku Komisiju za 2023., s rokom prijave do 31. kolovoza 2022.
Sve detaljne informacije pronađi na sljedećoj poveznici 🔗 https://traineeships.ec.europa.eu/