Prijavi se za praksu na portalu Studentski.hr

Centar za razvoj mladih – CERM otvorila je prijave za volontersku praksu na portalu Studentski.hr i na volonterskim projektima kao što su studentsko natjecanje Pokretač, Čitaj, pitaj, Maraton karijera.

Riječ je o udruzi pod čijim okriljem djeluje poznati portal za mlade – portal Studentski.hr, a koja se bavi čitavim spektrom aktivnosti kojima doprinosi društvu znanja, poduzetništva i pozitivnih inicijativa, razvitku i unaprjeđenju položaja mladih u društvu, informiranju i savjetovanju mladih te kojima potiče kulturno-umjetničke, zabavne i edukativne djelatnosti te razvoj politika zapošljavanja mladih, razvija programe aktivnog provođenja slobodnog vremena i sl.

Volonterska praksa u CERM-u odrađuje se tijekom cijele akademske godine, a u ovom su trenutku otvorene pozicije za nove članove u njezinim četirima timovima, a to su: novinari, lektori, marketinški tim i tim ljudskih resursa.

Prijave su otvorene do 3. listopada 2021. godine, a uvjet koji kandidati moraju zadovoljiti je da imaju od 18 do 30 godine.

Detaljnije informacije i poveznice za prijavu možete pronaći ovdje.

Izvor: informiraj.me