Prijavi se za webinar “Život mladih u ruralnim područjima”!

Udruga Prizma organizira seriju webinara čiji je cilj okupiti mlade (15-30 godina) iz ruralnih područja Hrvatske, Slovenije i Srbije te razmijeniti mišljenja i stavove o tri teme:

– Što je uopće ruralno? Perspektiva mladih. 4. rujna 2020.
– Mitovi i legende aktivnog sudjelovanja mladih. 11. rujna 2020.

– Ruralno je budućnost! Zašto biste trebali pronaći ili stvoriti posao u ruralnim područjima? 18. rujna 2020.
Udruga provodi ovu aktivnost  u okviru projekta “Under the Loupe: Rural Youth Work!” koji je financiran sredstvima Erasmus+ programa.
Prijaviti se možete preko prijavnice za sudjelovanje.