Prijavi stručni rad na temu održivog financiranja

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga – HANFA objavila je poziv zainteresiranim apsolventima ili studentima završne godine studija za dostavu stručnog rada na temu „Održivo financiranje kao novi oblik investiranja u Hrvatskoj“.

Poziv je namijenjen isključivo osobama koje su apsolventi ili studenti završne godine jednog od sljedećih studija:

  • preddiplomski i diplomski sveučilišni studij
  • integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili
  • preddiplomski stručni studij i specijalistički diplomski stručni studij.

Stručni rad predaje se u formi znanstvenog članka, i to u obliku izvornog znanstvenog članka, preglednog rada ili stručnog članka.

Poziv je otvoren do 15. kolovoza 2020. godine do 16:00 sati.

Tri najbolja rada nagradit će se novčanim iznosima od 15.000,00 kn neto za najbolji rad, 10.000,00 kn neto za drugoplasirani rad te 5.000,00 kn neto za trećeplasirani rad.

Namjera je Hanfe ovim pozivom dodatno unaprijediti suradnju s visokim učilištima i potaknuti studentsku zajednicu da se pobliže i na praktičnoj razini upozna sa zbivanjima na financijskim tržištima.

Sve detalje i upute o predaji radova možete pronaći na poveznici.

Sve upite šaljite na: strucni.rad@hanfa.hr.

Izvor:informiaj.me