Prikaži fotografijom problematiku zagađenja plastičnim otpadom

Onečišćenje okoliša plastičnim otpadom jedan je od  najvećih globalnih izazova. Kako bi se podigla svijest javnosti o ovoj izuzetno važnoj temi raspisan je foto natječaj kojim se traži fotografiju koja na najbolji način tematizira problem plastičnog otpada te potaknuti promišljanje o mogućim rješenjima, dosadašnjem napretku, kao i izazovima i mogućnostima za daljnje djelovanje.

 

Natječaj je raspisalo Partnerstvo o plastičnom otpadu koje je osnovano u svibnju 2019. godine na zadnjoj Konferenciji stranaka Baselske konvencije. Svrha Partnerstva je potaknuti poslovni sektor, vlade, akademsku zajednicu te civilno društvo na poboljšanje i promociju okolišu prihvatljivog gospodarenja plastičnim otpadom na globalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini kao i prevenirati i smanjiti nastajanje takvog otpada.

Pobjedničke fotografije bit će izložene na sljedećoj Trostrukoj konferenciji stranaka Stockholmske, Baselske i Rotterdamske konvencije koja se održava u Ženevi u srpnju 2021. godine.

 

Nagrade će biti dodijeljene u tri kategorije: dvije se odnose na odrasle osobe – amater i profesionalac, a treća je namijenjena djeci, odnosno osobama mlađima od 18 godina.

 

Fotografije moraju biti u JPEG formatu veličine minimalno 1.5 MB, a prihvatljive su i u crno-bijeloj varijanti i u boji.

 

Rok je 30. rujna, a ostale detalje natječaja pronađite na poveznici.

 

Izvor: informiraj.me