Prilika za putovanjem i sudjelovanje u edukacijama diljem Europe

Meraki je neprofitna organizacija  koja želi stimulirati mlade, a i odrasle da razvijaju svoje osobne i profesionalne vještine kroz neformalnu edukaciju, međunarodnu mobilnost i volonterski rad te da budu aktivni sudionici u stvaranju društva u kojemu žele živjeti. I to sve na trošak Erasmus+ programa jer su smještaj, hrana i putni troškovi pokriveni upravo iz tog programa.
Udruga trenutno nudi priliku za sudjelovanje u jednom od četiri sljedeća  Eramus+ projekta:

 

Tema:  Disclusion- Discrimination and Social Exclusion

4. – 10. ožujka 2020. Seville, Španjolska

Više informacija o projektu & Prijavnica:

https://forms.gle/zC6xHji563HYeLDW9

 

Tema: GAME ZONE

 16. – 24. travnja 2020. Francuska

Više informacija o projektu možete pročitati ovdje:

https://drive.google.com/…/19ZPmW7UQ_ep6MlLHXe8U6MWTR…/view…

Prijavnica:

https://forms.gle/Vsh7n8TtLhW6nCe4A 

 

Tema: Road Safety Consciousness

12. – 21. 03. 2020. Cipar

Više informacija o projektu & Prijavnica:

https://forms.gle/NdLrm4V2jr6CLENo7

 

Tema : Youthart

6. – 17. listopada 2020. Turska

Više informacija o projektu & Prijavnica:

https://forms.gle/wksXRCDUo5hGjJLo9

YE Learning OVERcomes Discrimination – L.OVE.D.

Ožujak/ Travanj (7 + 2 travel days) Solun, Grčka

Više informacija o projektu & Prijavnica:

https://forms.gle/mqcF9k6PdyYX8WsJ8

 

Tema:  Social promoters for inclusion through sport

12. -19. ožujka 2020. Iasi, Rumunjska

15. – 22. svibnja 2020.Iasi, Rumunjska

Više informacija o projektu & Prijavnica:

https://forms.gle/jtFue77mQTVvNeTs8

 

Ostale  projekte udruge Meraki možete pronaći na njihovim društvenim mrežama:

Facebook: https://www.facebook.com/ngo.meraki/

Instagram: https://www.instagram.com/ngo.meraki/

Izvor: icm-osijek.info