Radionice primijenjenog dizajna u Vukovaru

PRONI Centar za socijalno podučavanje najavljuje radionice primijenjenog dizajna za mlade koje će se u Vukovaru provoditi kroz projekt „Pokretne slike umjetnosti i kulture“.

Nikola Faller, magistar kiparstva i umjetnički voditelj Udruge Slama, voditelj je radionica kojima želimo promovirati različite oblike izražavanja i kreativnog umjetničkog stvaranja mladih.
Više informacija o njegovom radu potražiti na Facebook-u i Instagram-u

Udruga Slama svojim radom potiče umjetničku i ekološku svijest u društvu. S tim ciljem, kao umjetnički koncept, nastala je i SLAMA – land art festival koji objedinjuje manifestaciju i prostor umjetničkog djelovanja, spaja kulturu i tradicijsku baštinu, koristeći prirodne resurse i promovirajući načela održivog razvitka.

 

Vođeni istim motivima najavljujemo:


LAND ART ADICA – 20. rujna (četvrtak) 
Mjesto: Park šuma Adica
Vrijeme: 14:00 – 18:00h
Ideja je, šetnjom kroz šumu, istražiti što je u prirodi dostupno, sakupiti te materijale i naučiti kako se oni mogu ponovno iskoristiti u kreativnom radu.

 

SLIKANJE MURALA – 20. i 21. listopada (subota i nedjelja)
Mjesto:
lokacija će biti objavljena naknadno
Vrijeme: od 10:00 h, oba dana
Tijekom dva dana radionice sudionici/ce naučiti kako skicirati ideju, pripremiti zid temeljnim premazom i naslikati mural.

 

GRABLJANJE LIŠĆA – 3. studenog (subota)
Mjesto:
Gradski muzej Vukovar, dvorište
Vrijeme:
od 11:00h
U dvorištu dvorca Eltz sudionici/ce će grabljanjem lišća kreirati urbani land-art crtež koji će upotpuniti jesensku čaroliju u Vukovaru.

 

IZRADA BOŽIĆNIH UKRASA – 27. i 28. studenog (srijeda i četvratak)
Mjesto:
PRONI Centar za socijalno podučavanje
Vrijeme: 17:00 – 20:00h
Tijekom radionice sudionici/ce će dobiti znanja i vještine potrebne za izradu božićnih ukrasa od slame.

 

OBRADA DRVETA – 28. prosinca (petak)
Mjesto:
 PRONI Centar za socijalno podučavanje
Vrijeme: 17:00 – 20:00h
Sudionici/ce će kroz praktični rad steći znanja i vještine potrebene za obradu drveta i izradu različitih predmeta.

 

Za sudjelovanje prijavi se u Facebook inbox ili
na icm-vu@proni.hr

 

Izravni korisnici projekta jesu 80 mladih u nepovoljnom položaju, 15-25 g., iz OBŽ i VSŽ (nacionalne manjine, nezaposleni, korisnici socijalne skrbi).

Projekt „Pokretne slike umjetnosti i kulture“ trajat će od veljače 2018. do kolovoza 2019. godine.

Ukupna vrijednost projekta je 778.930,45kn. Iznos koji je sufinancirala Europska unija iznosi 662.090,88 kn.