Rezultati istraživanja stanja na terenu i potreba za intervencijama u lokalnim zajednicama VSŽ, SMŽ i MŽ.

U okviru istraživanja stanja na terenu i potreba za intervencijama u lokalnim zajednicama na području Vukovarsko-srijemske, Sisačko-moslavačke i Međimurske županije dostupni su rezultati sažeti na 42 stranice publikacije koju možete pronaći OVDJE. 
Saznajte:
  • da li su građani zadovoljni s radom lokalne samouprave na više područja djelovanja,  posebice po pitanju informiranja građana o njihovim pravima?
  • jesu li iste potrebe građana/ki Vukovarsko-srijemske, Sisačko-moslavačke i Međimurske županije?
  • sudjeluju li građani u radu udruga kako bi doprinjeli boljoj kvaliteti života u lokalnim zajednicama?
  • da li su prepoznati pristupi suzbijanja ksenofobije i govora mržnje u lokalnim zajednicama?
Rezultate istraživanja stanja na terenu i potreba za intervencijama u lokalnim zajednicama iznijeli su Inicijativa mladih za ljudska prava, ARTERARIJ, Europski dom Vukovar, Status M i Projekt građanskih prava Sisak!
Izvor: edvu.hr