Sastanak Savjetodavnog odbora – uvod u novu radnu godinu Info centra za mlade Vukovar

U prostoru Info centra za mlade Vukovar, u srijedu, 28.12.2022. održan je radni sastanak Savjetodavnog odbora Info centra za mlade Vukovar. 

Pored redovite razmjene informacija članova Savjetodavnog odbora, na dnevnom redu sastanka bila je najava odobrenih projekata u kojima Savjetodavni odbor Info centra za mlade Vukovar ima ključnu ulogu kroz jačanje međusektorske suradnje i razvoja kapaciteta osoba koje rade s mladima.

Riječ je o projektima “U informiranju je snaga” sufinanciran sredstvima Fonda za obnovu i razvoj Grada Vukovara te o projektu “Informacija za sve” u okviru programa Erasmus+, Ključna aktivnost 1.: Mobilnost u svrhu učenja za pojedince. 

Članovi Savjetodavnog odbora ICM-a čine predstavnici ustanova i udruga: MUP RH Policijska postaja Vukovar – Policija u zajednici; Hrvatski zavod za zapošljavanje PU Vukovar; Grad Vukovar; Europski dom Vukovar i PRONI Centar, a upravo kroz projekt “U informiranju je snaga” planirano je proširenje članova Savjetodavnog odbora, kao i provedba izobrazbi u području informiranja i savjetovanja mladih u svrhu jačanja kapaciteta za kvalitetniji rad s mladima.

Raduje nas nastavak suradnje i u 2023. godini te provedba brojnih aktivnosti koje će obogatiti rad Info centra za mlade Vukovar.

  • Aktivnost je realizirana u okviru projekta “Info centar za mlade Vukovar” financiran sredstvima Grada Vukovara i projekta “U informiranju je snaga” sufinanciran sredstvima Fonda za obnovu i razvoj Grada Vukovara.