Sprema vam se otkaz? Doznajte kako ostvariti svoja prava!

Dnevno u Hrvatskoj više stotina ljudi dobije otkaz. Velik broj njih ne zna koja su njihova prava i što mogu poduzeti, posebice ako smatraju da je otkaz koji im je uručen nezakonit.

Radni odnosi u Republici Hrvatskoj uređeni su Zakonom o radu prema kojemu ugovor o radu mogu otkazati i poslodavac i radnik, a sve je potrebno obaviti pisanim putem.

Tko ima pravo na otpremninu?

Za početak, postoji redoviti i izvanredni otkaz ugovora o radu. U slučaju ovog prvog, imate pravo na otkazni rok od 14 dana do 3 mjeseca. Ovisno o stažu.

Ako ste na poslu proveli najmanje dvije godine, uz ugovor na neodređeno, imate pravo na otpremninu. Visina otpremnine iznosi najmanje trećinu plaće za svaku godinu staža kod istog poslodavca.

Duljina trajanja otkaznog roka

Duljina trajanja otkaznog roka i pravo na otpremninu vezani su uz trajanje radnog odnosa radnika kod tog poslodavca. U slučaju redovitog otkaza, otkazni rok iznosi najmanje:

  • dva tjedna, ako je radnik u radnom odnosu kod istog poslodavca proveo neprekidno manje od jedne godine,
  • mjesec dana, ako je radnik u radnom odnosu kod istog poslodavca proveo neprekidno jednu godinu,
  • mjesec dana i dva tjedna, ako je radnik u radnom odnosu kod istog poslodavca proveo neprekidno dvije godine,
  • dva mjeseca, ako je radnik u radnom odnosu kod istog poslodavca proveo neprekidno pet godina,
  • dva mjeseca i dva tjedna, ako je radnik u radnom odnosu kod istog poslodavca proveo neprekidno deset godina,
  • tri mjeseca, ako je radnik u radnom odnosu kod istog poslodavca proveo neprekidno dvadeset godina.

Otkazni rok radniku koji je kod poslodavca proveo u radnom odnosu neprekidno dvadeset godina, povećava se za dva tjedna ako je radnik navršio 50 godina života, a za mjesec dana ako je navršio 55 godina života.

Izvanredni otkaz bez opravdanog razloga?

Za izvanredni otkaz mora postojati veoma opravdan razlog. Prema Zakonu o radu, kod otkaza postoji određena procedura.

Prije izvanrednog otkaza poslodavac je dužan omogućiti radniku da iznese svoju obranu. Ako vam poslodavac unatoč vašoj obrani uruči izvanredni otkaz, imate pravo u roku od 15 dana poslodavcu podnijeti zahtjev za zaštitu prava radnika.

Ako smatrate da ste i nakon odgovora poslodavca zakinuti odlukom o izvanrednom otkazu, pravdu možete tražiti na sudu.

Poslodavac je dužan u roku od osam dana od dana prestanka radnog odnosa radniku vratiti sve njegove isprave i primjerak odjave s obveznoga mirovinskog i zdravstvenog osiguranja te mu na njegov zahtjev izdati potvrdu o vrsti poslova koje je obavljao i trajanju radnog odnosa. 

Za popis institucija, udruga i ustanova koje pružaju besplatnu pravnu pomoć kliknite OVDJE.

 

Izvor: pravnazastita.hr
zakon.hr
24sata.hr