Stručno usavršavanje zaturističke vodiče

Grad Vukovar će u 2018. godini financirati stručno usavršavanje za turističke vodiče s poznavanjem engleskog jezika za 10 osoba stoga pozivamo sve zainteresirane s područja grada Vukovara da se odazovu na testiranje engleskog jezika prije upisa na program stručnog usavršavanja za turističke vodiče.
Za upis na program stručnog usavršavanja za polaganje stručnog ispita za turističkog vodiča polaznici moraju imati završenu srednju školu, moraju dostaviti domovnicu ili potvrdu o državljanstvu (ukoliko su strani državljani), moraju znati aktivno u govoru i pismu engleski jezik.
Kako bi pristupili ispitu potrebno je poznavanje jezika na “B1 razini” prema stupnjevima Zajedničkog europskog referentnog okvira u razumijevanju te poznavanje hrvatskog jezika u govoru i mjeri dostatnoj za pružanje usluga turističkog vodiča, što znači da govornici mogu komunicirati dovoljno tečno i spontano, što omogućuje normalnu interakciju s izvornim govornikom te da mogu aktivno sudjelovati u raspravama unutar poznatih situacija obrazlažući i braneći svoja stajališta. Testiranje se provodi na bazi 20 polaznika pismeno i usmeno.

 

Informacije za natječaj:
Potrebna dokumentacija za prijavu na natječaj i testiranje engleskog jezika:
1. preslika osobne iskaznice
2. preslika svjedodžbe završnog razreda srednje škole ili sveučilišne diplome
3. preslika diplome o završenom stupnju engleskog jezika (ukoliko je posjedujete)

Prijave na natječaj i testiranje engleskog jezika možete predati u:
Škola stranih jezika Linguapax d.o.o
Stanka Vraza 10, 32 000 Vukovar
Telefon: (032) 414 911 tajništvo
095 913 4882 službeni broj škole
Prijave se zaprimaju od 22. – 26. siječnja, zaključno sa petkom 26. siječnja u 14 sati.
Prijaviti s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se osobno u tajništvu Linguapaxa od 7:30 do 14:00 ili na e-mail adresu Linguapax-a: tajnistvo.vukovar@pouvinkovci.hr. O terminu testiranja bit ćete obaviješteni prilikom prijave.
Više informacija o stručnom obrazovanju za turističke vodiče možete dobiti u Upravnom odjelu za kulturu i turizam Grada Vukovara, tel. 032/456-575.