Sudjeluj na radionicama „Fotografija kao suvremeni medij“

U sklopu provedbe EU projekta “FoTo Muzej” Gradski muzej Vukovar poziva sve zainteresirane mlade sa prijavljenim prebivalištem/boravištem na području grada Vukovara da se prijave za pohađanje besplatne radionice „Fotografija kao suvremeni medij“.
Održavanje radionice se planira u rujnu 2021.
Ovim putem pozivaju se zainteresirani da se prijave putem e-maila: simunovic.zoran@gmail.com
Prijavi je potrebno priložiti životopis i vlastite radove.

Uvjeti za upis:
1. Osobe s najmanje navršenih 15 do 25 godina
2. Prethodno završena osnovna škola
3. Osnovna tehnička osposobljenost za korištenje fotoaparata
Rok za prijavu je do 15. rujna 2021.

Po završetku prijava će se izvršiti selekcija kandidata. Nakon završetka radionice polaznicima će biti dodijeljene diplome.
Organizacija edukacije je sufinancirana u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. iz Europskog socijalnog fonda.