Sudjeluj u raspravi o novom Programu za mlade grada Vukovara!

U okviru projekta “Programeri zajednice”, koji za cilj ima dodatno unaprijediti položaj i kvalitetu života mladih kroz izradu novog Programa za mlade grada Vukovara za razdoblje 2021-2024, pozivamo mlade od 15 do 30 godina da se prijave i sudjeluju na prvoj tematskoj raspravi.

Tematska rasprava će se održati u utorak, 15.9.2020. s početkom u 10 sati u odjelu za mlade “Spajalica” Gradske knjižnice Vukovar, Trg Republike Hrvatske 1, Vukovar. 

Tema kojom ćemo se baviti je Obrazovanje, znanost i cjeloživotno učenje.

Odvoji 1 minutu!

Prijavi se na tematsku raspravu – ispuni Prijavni obrazac – Tematska rasprava i pošalji putem e-maila: vukovar@proni.hr ili u inbox na Facebook stranici Info centra za mlade Vukovar. Ukoliko ti je lakše popunjenu prijavu možeš donijeti u PRONI Centar (204. vukovarske brigade, Vukovar).

Sudjeluj u tematskim raspravama s mladima i donositeljima odluka i daj svoj doprinos u izradi novog Programa za mlade.

Rok prijave je 11.9.2020.

Projekt “Programeri zajednice” financiran je sredstvima Europske unije kroz program Erasmus+, Ključnu aktivnost 3 (KA3) – Potpora reformi politike – Strukturirani dijalog: Sastanci između mladih ljudi i donositelja odluka u području mladih.

*Sudionici prisustvom na tematskoj raspravi pristaju na prikupljanje i obradu osobnih podataka*