Udruga “Tko se boji sutra još?” zapošljava

Udruga Tko se boji sutra još? potražuje 1 osobu (u dobi do 30 godina) za zaposlenje na radno mjesto: voditelj/ica projekta

 

  • Opis poslova:

– administrativni  poslovi vođenja projekta
– kontinuirano vođenje administracije projekta -sudjelovanje u medijskom izvještavanju i vidljivosti projekta
– suradnja sa stručnjacima za provedbu projekta
– komunikacija s korisnicima projekta
– prikupljanje materijala i informacija za brošuru, promidžba i kontinuirana vidljivost
– priprema i završna provedba aktivnosti -Okrugli stol
– komunikacija i organizacija sa sudionicima Okruglog stola

 

  •  17 sati tjedno
  • Radno iskustvo: 1 godina

 

Dodatne vještine:
– Komunikativnost i otvorenost
– Snalažljivost
– Fleksibilnost
– Spremnost na rad u timu
– Sklonost kreativnom radu
– Empatija

  • Natječaj traje do 26.10.2022.

 

  • osobni dolazak: ULICA LJUDEVITA GAJA 12
  • mobitel: 098 636408

 

  • Natječaj je dostupan na službenim stranicama HZZ-a (izvor).

Izvor: hzz.hr