Uspješno provedeni 12. Dani informiranja mladih Vukovar

PRONI Centar za socijalno podučavanje u okviru projekta “Info centar za mlade Vukovar”, u periodu od 26. do 28.svibnja 2021. uspješno je realizirao 12. Dane informiranja mladih Vukovar pod nazivom VuMi.

Glavni cilj VuMi-ja je podići razinu informiranosti mladih o mogućnostima i izborima koji im se nude te ukazati javnosti na potrebu i dobrobit međusektorske suradnje u zajednici u svrhu razvoja kvalitetnijeg života mladih na području grada Vukovara.

Ideja organiziranja „VuMi“-a potekla je od strane Savjetodavnog odbora Info-centra za mlade sastavljenog od predstavnika: Grada Vukovara, Europski dom Vukovar, Ministarstva unutarnjih poslova – Policijska uprava Vukovarsko-srijemska i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, područni ured Vukovar.

Ove godine VuMi je održan kroz aktivnosti:

  • VIP Very Italian People NIGHT – predstavljanje talijanske kulture kroz igre i kvizove. Talijansko veče je organizirala i provela volonterka Lorena Trupiano.
  • Online radionica o samozapošljavanju – u organizaciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područni ured Vukovar. Sudionici radionice dobili su sve relevantne informacije vezano uz Potporu za samozapošljavanje: visinu subvencije, kriterije, prihvatljive djelatnosti, trajanje, ugovorne obveze, kao i ostale potrebne informacije.
  • Los encantos de España – Ignasi Jimenez Fullana, volonter iz Španjolske kroz kviz i radionicu izrade kastanjeta, tradicionalnog španjolskog glazbenog instrumenta, predstavio je svoju kulturu i jezik.
  • Info Day – druženje na Dunavskom raju u suradnji s Europskim domom Vukovar. Europski dom Vukovar mladima je predstavio YUP mrežu – Mladi ujedinjeni u miru i  4O aktivnosti. PRONI Centar predstavio je Program za mlade grada Vukovara 2021.-2024., a nakon toga su mladi zaigrali društvenu igru “Prati me” čiji je cilj potaknuti mlade na kritičko razmišljanje i medijsku pismenost.

Hvala svima koji su sudjelovali te dali svoj doprinos u informiranju i savjetovanju mladih.

12.VuMi financiran je sredstvima Grada Vukovara.