Virtualna realnost u Vukovaru!

U tijeku je VukovArt festival tijekom kojeg se organiziraju brojni događaji i zanimljivosti za mlade. Događaj koji slijedi je Borba umjetnika koji će održati poduzeće Culex u samom centru grada!

Povodom ovog događaja, pozivaju se mladi do 25 godina da se prijave i sudjeluju.

Događaj se održava u srijedu 2.9. na Platou ispred Radničkog doma – 11,00 sati
Prjave na linku – https://vukovart.typeform.com/to/axGTbLyi

Svrha projekta VukovART – luka umjetnosti, čiji je korisnik Grad Vukovar, je poboljšanje socio-ekonomskih i životnih uvjeta u gradu Vukovaru kroz razvoj participativnih kulturnih sadržaja radi poticanja društvene inkluzije i razvoja društvenih vještina populacije djece i mladih.

Cilj projekta je uključivanje djece i mladih s područja grada Vukovara u stvaranje umjetničkih sadržaja i programa i jačanje kapaciteta odgojno obrazovnih radnika za razvoj i primjenu umjetničkih programa u nastavnim programima, s ciljem stjecanja novih znanja i vještina te socijalnog uključivanja. Ciljanu skupinu čine djeca i mladi s područja grada Vukovara.