Volontiraj na Siciliji

Fondacija Manfred-Hermsen-Stiftung traži volontere koji bi proveli godinu dana na Siciliji u sklopu EVS projekta tijekom kojeg će učiti o okolišu i očuvanju prirode.

Cilj projekta je na području između Parka prirode Etna i planinskog lanca Nebrodi provesti različite projekte očuvanja prirode.

Glavne aktivnosti u kojima volonteri sudjeluju vezani su za edukaciju djece o okolišu. Ovisno o interesima, znanjima i vještinama, volonteri mogu preuzeti određene zadatke. Volonteri se mogu fokusirati samo na jedan projekt ili mogu razviti vlastiti projekt u kojem će oni imati glavnu riječ. Zadaci se sastoje od komunikacijskih zadaća (poučavanje, odnosi s javnošću, vođenje izleta, provođenje anketa,…), praktičnih zadaća (pošumljavanje i briga o stablima, ograđivanje, sakupljanje otpada, postavljanje i praćenje klopki za štetočine…), kreativne zadaće (dizajn web stranice i letaka, fotografiranje…), organizacijske zadaće i slično.
Volonteri imaju priliku sudjelovati u znanstvenom radu poput izrade biološke inventure područja.

Na projekt se mogu prijaviti mladi između 18 i 30 godina. Volonteri će morati komunicirati na talijanskom pa je poželjno da se mogu sporazumjeti na talijanskom. Engleski je potrebno znati dovoljno za normalnu komunikaciju.

Projekt traje od 1. rujna 2017. godine do 31. kolovoza 2018. godine. Putni troškovi, smještaj, obroci, osiguranje i mali džeparac su pokriveni.
Za prijavu je potrebno mail-om poslati motivacijsko pismo i životopis sa fotografijom na adresu info@m-h-s.org. Ako je moguće, poželjno je poslati kratki profil na talijanskome.
Više informacija ovdje.